(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Matematyczne

Poniżej znajduje się lista wszystkich funkcji w kategorii Matematyczne, dla bieżącej wersji Excela oraz ich tłumaczenia na wybrany język. Uwaga: tłumaczenia dla wcześniejszych wersji Excela mogą się różnić. Szczegółowa lista tłumaczeń dla każdej funkcji dla wersji Excela 2010 i późniejszych znajduje się w podlinkowanym artykule.

Tłumaczenia

ProduktMicrosoft Excel (Office 365)
KategoriaMatematyczne
Język źródłowyPolish
Język docelowy
AEnglish
ACOSACOS
ACOSHACOSH
ACOTACOT
ACOTHACOTH
AGREGUJAGGREGATE
ARABSKIEARABIC
ASINASIN
ASINHASINH
ATANATAN
ATAN2ATAN2
ATANHATANH
CEnglish
COSCOS
COSHCOSH
COTCOT
COTHCOTH
CSCCSC
CSCHCSCH
CZ.CAŁK.DZIELENIAQUOTIENT
DEnglish
DZIESIĘTNADECIMAL
EEnglish
EXPEXP
IEnglish
ILOCZYNPRODUCT
KEnglish
KOMBINACJECOMBIN
KOMBINACJE.ACOMBINA
LEnglish
LICZBA.CAŁKTRUNC
LNLN
LOGLOG
LOG10LOG10
LOSRAND
LOS.ZAKRRANDBETWEEN
MEnglish
MACIERZ.ILOCZYNMMULT
MACIERZ.JEDNOSTKOWAMUNIT
MACIERZ.ODWMINVERSE
MODMOD
MODUŁ.LICZBYABS
NEnglish
NAJMN.WSP.WIELLCM
NAJW.WSP.DZIELGCD
PEnglish
PIPI
PIERW.PISQRTPI
PIERWIASTEKSQRT
PODSTAWABASE
POTĘGAPOWER
REnglish
RADIANYRADIANS
RZYMSKIEROMAN
SEnglish
SECSEC
SECHSECH
SILNIAFACT
SILNIA.DWUKRFACTDOUBLE
SINSIN
SINHSINH
STOPNIEDEGREES
SUMASUM
SUMA.ILOCZYNÓWSUMPRODUCT
SUMA.JEŻELISUMIF
SUMA.KWADRATÓWSUMSQ
SUMA.SZER.POTSERIESSUM
SUMA.WARUNKÓWSUMIFS
SUMA.X2.M.Y2SUMX2MY2
SUMA.X2.P.Y2SUMX2PY2
SUMA.XMY.2SUMXMY2
SUMY.CZĘŚCIOWESUBTOTAL
TEnglish
TANTAN
TANHTANH
WEnglish
WIELOMIANMULTINOMIAL
WYZNACZNIK.MACIERZYMDETERM
ZEnglish
ZAOKRROUND
ZAOKR.DO.CAŁKINT
ZAOKR.DO.NPARZODD
ZAOKR.DO.PARZEVEN
ZAOKR.DO.WIELOKRMROUND
ZAOKR.DÓŁROUNDDOWN
ZAOKR.GÓRAROUNDUP
ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNEFLOOR.MATH
ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNECEILING.MATH
ZNAK.LICZBYSIGN