(C) 2012 - 2018 by Mourad Louha · All rights reserved.
Privacy  ·  Imprint

Translator

Translator Excela online rejestruje przetłumaczone funkcje Excela w celach statystycznych. Zapisywane są tylko poprawnie przetłumaczone nazwy funkcji Excela, język źródłowy i docelowy oraz czas. Żadne inne dane nie są rejestrowane, np. teksty lub odwołania komórek. Zapisane dane nie zawierają również żadnych prywatnych informacji takich jak IP czy lokalizacja.

Od 1 kwietnia 2015 r. Translator Excela online przetłumaczył w sumie 277 089 formuł lub pojedynczych funkcji Excela. W tym samym czasie, w rozbiciu na funkcje Excela, 903 939 razy zostało przetłumaczonych 481 różnych funkcji.