(C) 2012 - 2021 by Mourad Louha · All rights reserved.
Privacy  ·  Imprint

Translator

Translator Excela online rejestruje przetłumaczone funkcje Excela w celach statystycznych. Zapisywane są tylko poprawnie przetłumaczone nazwy funkcji Excela, język źródłowy i docelowy oraz czas. Żadne inne dane nie są rejestrowane, np. teksty lub odwołania komórek. Zapisane dane nie zawierają również żadnych prywatnych informacji takich jak IP czy lokalizacja.

Od 1 kwietnia 2015 r. Translator Excela online przetłumaczył w sumie 559 061 formuł lub pojedynczych funkcji Excela. W tym samym czasie, w rozbiciu na funkcje Excela, 1 860 155 razy zostało przetłumaczonych 491 różnych funkcji.