(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Inżynierskie

Poniżej znajduje się lista wszystkich funkcji w kategorii Inżynierskie, dla bieżącej wersji Excela oraz ich tłumaczenia na wybrany język. Uwaga: tłumaczenia dla wcześniejszych wersji Excela mogą się różnić. Szczegółowa lista tłumaczeń dla każdej funkcji dla wersji Excela 2010 i późniejszych znajduje się w podlinkowanym artykule.

Tłumaczenia

ProduktMicrosoft Excel (Office 365)
KategoriaInżynierskie
Język źródłowyPolish
Język docelowy
AEnglish
ARG.LICZBY.ZESPIMARGUMENT
BEnglish
BESSEL.IBESSELI
BESSEL.JBESSELJ
BESSEL.KBESSELK
BESSEL.YBESSELY
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWOBITLSHIFT
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWOBITRSHIFT
BITANDBITAND
BITORBITOR
BITXORBITXOR
CEnglish
COS.LICZBY.ZESPIMCOS
COSH.LICZBY.ZESPIMCOSH
COT.LICZBY.ZESPIMCOT
CSC.LICZBY.ZESPIMCSC
CSCH.LICZBY.ZESPIMCSCH
CZ.RZECZ.LICZBY.ZESPIMREAL
CZ.UROJ.LICZBY.ZESPIMAGINARY
CZY.RÓWNEDELTA
DEnglish
DWÓJK.NA.DZIESBIN2DEC
DWÓJK.NA.ÓSMBIN2OCT
DWÓJK.NA.SZESNBIN2HEX
DZIES.NA.DWÓJKDEC2BIN
DZIES.NA.ÓSMDEC2OCT
DZIES.NA.SZESNDEC2HEX
EEnglish
EXP.LICZBY.ZESPIMEXP
FEnglish
FUNKCJA.BŁERF
FUNKCJA.BŁ.DOKŁERF.PRECISE
IEnglish
ILOCZYN.LICZB.ZESPIMPRODUCT
ILORAZ.LICZB.ZESPIMDIV
KEnglish
KOMP.FUNKCJA.BŁERFC
KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁERFC.PRECISE
KONWERTUJCONVERT
LEnglish
LICZBA.ZESPCOMPLEX
LN.LICZBY.ZESPIMLN
LOG10.LICZBY.ZESPIMLOG10
LOG2.LICZBY.ZESPIMLOG2
MEnglish
MODUŁ.LICZBY.ZESPIMABS
ÓEnglish
ÓSM.NA.DWÓJKOCT2BIN
ÓSM.NA.DZIESOCT2DEC
ÓSM.NA.SZESNOCT2HEX
PEnglish
PIERWIASTEK.LICZBY.ZESPIMSQRT
POTĘGA.LICZBY.ZESPIMPOWER
REnglish
RÓŻN.LICZB.ZESPIMSUB
SEnglish
SEC.LICZBY.ZESPIMSEC
SECH.LICZBY.ZESPIMSECH
SIN.LICZBY.ZESPIMSIN
SINH.LICZBY.ZESPIMSINH
SPRAWDŹ.PRÓGGESTEP
SPRZĘŻ.LICZBY.ZESPIMCONJUGATE
SUMA.LICZB.ZESPIMSUM
SZESN.NA.DWÓJKHEX2BIN
SZESN.NA.DZIESHEX2DEC
SZESN.NA.ÓSMHEX2OCT
TEnglish
TAN.LICZBY.ZESPIMTAN