(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Data i godzina

Poniżej znajduje się lista wszystkich funkcji w kategorii Data i godzina, dla bieżącej wersji Excela oraz ich tłumaczenia na wybrany język. Uwaga: tłumaczenia dla wcześniejszych wersji Excela mogą się różnić. Szczegółowa lista tłumaczeń dla każdej funkcji dla wersji Excela 2010 i późniejszych znajduje się w podlinkowanym artykule.

Tłumaczenia

ProduktMicrosoft Excel (Office 365)
KategoriaData i godzina
Język źródłowyPolish
Język docelowy
CEnglish
CZASTIME
CZAS.WARTOŚĆTIMEVALUE
CZĘŚĆ.ROKUYEARFRAC
DEnglish
DATADATE
DATA.WARTOŚĆDATEVALUE
DNIDAYS
DNI.360DAYS360
DNI.ROBOCZENETWORKDAYS
DNI.ROBOCZE.NIESTANDNETWORKDAYS.INTL
DZIEŃDAY
DZIEŃ.ROBOCZYWORKDAY
DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTANDWORKDAY.INTL
DZIEŃ.TYGWEEKDAY
DZIŚTODAY
GEnglish
GODZINAHOUR
IEnglish
ISO.NUM.TYGISOWEEKNUM
MEnglish
MIESIĄCMONTH
MINUTAMINUTE
NEnglish
NR.SER.DATYEDATE
NR.SER.OST.DN.MIESEOMONTH
NUM.TYGWEEKNUM
REnglish
ROKYEAR
SEnglish
SEKUNDASECOND
TEnglish
TERAZNOW