(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Tekstowe

Poniżej znajduje się lista wszystkich funkcji w kategorii Tekstowe, dla bieżącej wersji Excela oraz ich tłumaczenia na wybrany język. Uwaga: tłumaczenia dla wcześniejszych wersji Excela mogą się różnić. Szczegółowa lista tłumaczeń dla każdej funkcji dla wersji Excela 2010 i późniejszych znajduje się w podlinkowanym artykule.

Tłumaczenia

ProduktMicrosoft Excel (Office 365)
KategoriaTekstowe
Język źródłowyPolish
Język docelowy
BEnglish
BAT.TEKSTBAHTTEXT
DEnglish
DBCSDBCS
LEN
DŁ.BLENB
FEnglish
FRAGMENT.TEKSTUMID
FRAGMENT.TEKSTU.BMIDB
KEnglish
KODCODE
KWOTADOLLAR
LEnglish
LEWYLEFT
LEWYBLEFTB
LITERY.MAŁELOWER
LITERY.WIELKIEUPPER
OEnglish
OCZYŚĆCLEAN
PEnglish
PODSTAWSUBSTITUTE
PORÓWNAJEXACT
POWTREPT
POŁĄCZ.TEKSTYTEXTJOIN
PRAWYRIGHT
PRAWY.BRIGHTB
SEnglish
SZUKAJ.TEKSTSEARCH
SZUKAJ.TEKST.BSEARCHB
TEnglish
TT
TEKSTTEXT
UEnglish
UNICODEUNICODE
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPYTRIM
WEnglish
WARTOŚĆVALUE
WARTOŚĆ.LICZBOWANUMBERVALUE
ZEnglish
Z.WIELKIEJ.LITERYPROPER
ZAOKR.DO.TEKSTFIXED
ZASTĄPREPLACE
ZASTĄP.BREPLACEB
ZNAJDŹFIND
ZNAJDŹBFINDB
ZNAKCHAR
ZNAK.UNICODEUNICHAR
ZŁĄCZ.TEKSTCONCAT
ZŁĄCZ.TEKSTYCONCATENATE