(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Wyszukiwania i adresu

Poniżej znajduje się lista wszystkich funkcji w kategorii Wyszukiwania i adresu, dla bieżącej wersji Excela oraz ich tłumaczenia na wybrany język. Uwaga: tłumaczenia dla wcześniejszych wersji Excela mogą się różnić. Szczegółowa lista tłumaczeń dla każdej funkcji dla wersji Excela 2010 i późniejszych znajduje się w podlinkowanym artykule.

Tłumaczenia

ProduktMicrosoft Excel (Office 365)
KategoriaWyszukiwania i adresu
Język źródłowyPolish
Język docelowy
AEnglish
ADR.POŚRINDIRECT
ADRESADDRESS
DEnglish
DANE.CZASU.RZECZRTD
FEnglish
FORMUŁA.TEKSTFORMULATEXT
HEnglish
HIPERŁĄCZEHYPERLINK
IEnglish
ILE.WIERSZYROWS
INDEKSINDEX
LEnglish
LICZBA.KOLUMNCOLUMNS
NEnglish
NR.KOLUMNYCOLUMN
OEnglish
OBSZARYAREAS
PEnglish
PODAJ.POZYCJĘMATCH
PRZESUNIĘCIEOFFSET
TEnglish
TRANSPONUJTRANSPOSE
WEnglish
WEŹDANETABELIGETPIVOTDATA
WIERSZROW
WYBIERZCHOOSE
WYSZUKAJLOOKUP
WYSZUKAJ.PIONOWOVLOOKUP
WYSZUKAJ.POZIOMOHLOOKUP