(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Informacyjne

Poniżej znajduje się lista wszystkich funkcji w kategorii Informacyjne, dla bieżącej wersji Excela oraz ich tłumaczenia na wybrany język. Uwaga: tłumaczenia dla wcześniejszych wersji Excela mogą się różnić. Szczegółowa lista tłumaczeń dla każdej funkcji dla wersji Excela 2010 i późniejszych znajduje się w podlinkowanym artykule.

Tłumaczenia

ProduktMicrosoft Excel (Office 365)
KategoriaInformacyjne
Język źródłowyPolish
Język docelowy
AEnglish
ARKUSZSHEET
ARKUSZESHEETS
BEnglish
BRAKNA
CEnglish
CZY.ADRISREF
CZY.BRAKISNA
CZY.BŁISERR
CZY.BŁĄDISERROR
CZY.FORMUŁAISFORMULA
CZY.LICZBAISNUMBER
CZY.LOGICZNAISLOGICAL
CZY.NIE.TEKSTISNONTEXT
CZY.NIEPARZYSTEISODD
CZY.PARZYSTEISEVEN
CZY.PUSTAISBLANK
CZY.TEKSTISTEXT
IEnglish
INFOINFO
KEnglish
KOMÓRKACELL
NEnglish
NN
NR.BŁĘDUERROR.TYPE
TEnglish
TYPTYPE