(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Ukryty

Poniżej znajduje się lista wszystkich funkcji w kategorii ukryty, dla bieżącej wersji Excela oraz ich tłumaczenia na wybrany język. Uwaga: tłumaczenia dla wcześniejszych wersji Excela mogą się różnić. Szczegółowa lista tłumaczeń dla każdej funkcji dla wersji Excela 2010 i późniejszych znajduje się w podlinkowanym artykule.

Tłumaczenia

ProduktMicrosoft Excel (Office 365)
Kategoriaukryty
Język źródłowyPolish
Język docelowy
AEnglish
ASCASC
CEnglish
CZY.CYFRA.TAJISTHAIDIGIT
DEnglish
DATA.CIĄG.ZNAKDATESTRING
DATA.RÓŻNICADATEDIF
DOLAR.AMERUSDOLLAR
EEnglish
ECMA.ZAOKR.W.GÓRĘECMA.CEILING
IEnglish
ISO.ZAOKR.W.GÓRĘISO.CEILING
LEnglish
LICZBA.CIĄG.ZNAKNUMBERSTRING
PEnglish
PHONETICPHONETIC
TEnglish
TAJ.CIĄG.NUMTHAINUMSTRING
TAJ.CYFRATHAIDIGIT
TAJ.DZIEŃ.TYGODNIATHAIDAYOFWEEK
TAJ.DŹWIĘK.NUMTHAINUMSOUND
TAJ.DŁUGOŚĆ.CIĄGUTHAISTRINGLENGTH
TAJ.MIESIĄC.ROKUTHAIMONTHOFYEAR
TAJ.ROKTHAIYEAR
ZEnglish
ZAOKR.DÓŁ.BATROUNDBAHTDOWN
ZAOKR.GÓRA.BATROUNDBAHTUP
ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁFLOOR.PRECISE
ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁCEILING.PRECISE