(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Moduł

Poniżej znajduje się lista wszystkich funkcji w kategorii Moduł, dla bieżącej wersji Excela oraz ich tłumaczenia na wybrany język. Uwaga: tłumaczenia dla wcześniejszych wersji Excela mogą się różnić. Szczegółowa lista tłumaczeń dla każdej funkcji dla wersji Excela 2010 i późniejszych znajduje się w podlinkowanym artykule.

Tłumaczenia

ProduktMicrosoft Excel (Office 365)
KategoriaModuł
Język źródłowyPolish
Język docelowy
EEnglish
ELEMENT.KPI.MODUŁUCUBEKPIMEMBER
ELEMENT.MODUŁUCUBEMEMBER
LEnglish
LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWUCUBESETCOUNT
UEnglish
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁUCUBERANKEDMEMBER
WEnglish
WARTOŚĆ.MODUŁUCUBEVALUE
WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁUCUBEMEMBERPROPERTY
ZEnglish
ZESTAW.MODUŁÓWCUBESET