(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Statystyczne

Poniżej znajduje się lista wszystkich funkcji w kategorii Statystyczne, dla bieżącej wersji Excela oraz ich tłumaczenia na wybrany język. Uwaga: tłumaczenia dla wcześniejszych wersji Excela mogą się różnić. Szczegółowa lista tłumaczeń dla każdej funkcji dla wersji Excela 2010 i późniejszych znajduje się w podlinkowanym artykule.

Tłumaczenia

ProduktMicrosoft Excel (Office 365)
KategoriaStatystyczne
Język źródłowyPolish
Język docelowy
CEnglish
CHI.TESTCHISQ.TEST
CZĘSTOŚĆFREQUENCY
FEnglish
F.TESTF.TEST
GEnglish
GAMMAGAMMA
GAUSSGAUSS
IEnglish
ILE.LICZBCOUNT
ILE.NIEPUSTYCHCOUNTA
KEnglish
KOWARIANCJA.POPULCOVARIANCE.P
KOWARIANCJA.PRÓBKICOVARIANCE.S
KURTOZAKURT
KWARTYL.PRZEDZ.OTWQUARTILE.EXC
KWARTYL.PRZEDZ.ZAMKQUARTILE.INC
LEnglish
LICZ.JEŻELICOUNTIF
LICZ.PUSTECOUNTBLANK
LICZ.WARUNKICOUNTIFS
MEnglish
MAKS.WARUNKÓWMAXIFS
MAXMAX
MAX.AMAXA
MAX.KLARGE
MEDIANAMEDIAN
MINMIN
MIN.AMINA
MIN.KSMALL
MIN.WARUNKÓWMINIFS
NEnglish
NACHYLENIESLOPE
NORMALIZUJSTANDARDIZE
OEnglish
ODCH.KWADRATOWEDEVSQ
ODCH.ŚREDNIEAVEDEV
ODCH.STAND.POPULSTDEV.P
ODCH.STANDARD.POPUL.ASTDEVPA
ODCH.STANDARD.PRÓBKISTDEV.S
ODCH.STANDARDOWE.ASTDEVA
ODCIĘTAINTERCEPT
PEnglish
PEARSONPEARSON
PERCENTYL.PRZEDZ.OTWPERCENTILE.EXC
PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMKPERCENTILE.INC
PERMUTACJEPERMUT
PERMUTACJE.APERMUTATIONA
PHIPHI
POZYCJA.NAJWRANK.EQ
POZYCJA.ŚRRANK.AVG
PRAWDPDPROB
PROC.POZ.PRZEDZ.OTWPERCENTRANK.EXC
PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMKPERCENTRANK.INC
REnglish
R.KWADRATRSQ
REGBŁSTDSTEYX
REGEXPPLOGEST
REGEXPWGROWTH
REGLINPLINEST
REGLINWTREND
REGLINX.ETSFORECAST.ETS
REGLINX.ETS.CONFINTFORECAST.ETS.CONFINT
REGLINX.ETS.SEZONOWOŚĆFORECAST.ETS.SEASONALITY
REGLINX.ETS.STATYSTYKAFORECAST.ETS.STAT
REGLINX.LINIOWAFORECAST.LINEAR
ROZKŁ.BETABETA.DIST
ROZKŁ.BETA.ODWRBETA.INV
ROZKŁ.CHICHISQ.DIST
ROZKŁ.CHI.ODWRCHISQ.INV
ROZKŁ.CHI.ODWR.PSCHISQ.INV.RT
ROZKŁ.CHI.PSCHISQ.DIST.RT
ROZKŁ.DWUMBINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ODWRBINOM.INV
ROZKŁ.DWUM.PRZECNEGBINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ZAKRESBINOM.DIST.RANGE
ROZKŁ.EXPEXPON.DIST
ROZKŁ.FF.DIST
ROZKŁ.F.ODWRF.INV
ROZKŁ.F.ODWR.PSF.INV.RT
ROZKŁ.F.PSF.DIST.RT
ROZKŁ.GAMMAGAMMA.DIST
ROZKŁ.GAMMA.ODWRGAMMA.INV
ROZKŁ.HIPERGEOMHYPGEOM.DIST
ROZKŁ.LOGLOGNORM.DIST
ROZKŁ.LOG.ODWRLOGNORM.INV
ROZKŁ.NORMALNYNORM.DIST
ROZKŁ.NORMALNY.ODWRNORM.INV
ROZKŁ.NORMALNY.SNORM.S.DIST
ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWRNORM.S.INV
ROZKŁ.POISSONPOISSON.DIST
ROZKŁ.TT.DIST
ROZKŁ.T.DST.DIST.2T
ROZKŁ.T.ODWRT.INV
ROZKŁ.T.ODWR.DST.INV.2T
ROZKŁ.T.PST.DIST.RT
ROZKŁ.WEIBULLWEIBULL.DIST
ROZKŁAD.FISHERFISHER
ROZKŁAD.FISHER.ODWFISHERINV
ROZKŁAD.LIN.GAMMAGAMMALN
ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁGAMMALN.PRECISE
SEnglish
SKOŚNOŚĆSKEW
SKOŚNOŚĆ.PSKEW.P
ŚEnglish
ŚREDNIAAVERAGE
ŚREDNIA.AAVERAGEA
ŚREDNIA.GEOMETRYCZNAGEOMEAN
ŚREDNIA.HARMONICZNAHARMEAN
ŚREDNIA.JEŻELIAVERAGEIF
ŚREDNIA.WARUNKÓWAVERAGEIFS
ŚREDNIA.WEWNTRIMMEAN
TEnglish
T.TESTT.TEST
UEnglish
UFNOŚĆ.NORMCONFIDENCE.NORM
UFNOŚĆ.TCONFIDENCE.T
WEnglish
WARIANCJA.AVARA
WARIANCJA.POPVAR.P
WARIANCJA.POPUL.AVARPA
WARIANCJA.PRÓBKIVAR.S
WSP.KORELACJICORREL
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABLMODE.MULT
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WARTMODE.SNGL
ZEnglish
Z.TESTZ.TEST